ข่าวกิจกรรมคณะ

นักศึกษาฝึกสอนนำนักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

นายปิติกร แสงอยู่  นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในฐานะครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2562

โดยได้รับรางวัล

  • ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน “ระบบควบคุมโรงเรือนผ่าน SmartPhone”
  • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย “เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่า”

ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562