ข่าวกิจกรรมคณะ

ตัวแทนคณะเข้าอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปภัมถ์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์สุนารี จุลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี เป็นตัวแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าอวยพรปีใหม่ เและแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกิตติศักดิ์ สมพล ที่เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปภัมถ์ฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562