ข่าวกิจกรรมคณะ

นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นำนักเรียนคว้า 2 รางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายจิรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในฐานะครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2562

โดยได้รับรางวัล

  • ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว Smart Home
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ระบบเตือนไฟไหม้ผ่านแอปพลิเคชั่น Line

ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562