ข่าวกิจกรรมคณะ

นักศึกษาฝึกสอนนำนักเรียนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ระดับชั้น ม.4 – ม.6

นายวาริส วีระสินธุ์ นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในฐานะครูผู้สอนนักเรียนโรงเรียนตันหยงมัส ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ระดับชั้น ม.4 – ม.6 เพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ต่อไป ณ โรงเรียนนราธิวาสและโรงเรียนนราสิกขาลัย จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562