ข่าวสารคณะ

เชิญชวนร่วมโหวตผู้มีบุคลิกภาพดี ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนร่วมโหวตผู้มีบุคลิกภาพดี ประจำปี 2562 เปิดโหวตตั้งแต่วันที่ 12 – 20 พฤศจิกายน 2562 และจะทำการปิดโหวตในเวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกโหวตได้เพียง 1 ท่าน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร