ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี (ระบบโควตา)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบโควตา) ระดับปริญญาตรี (วุฒิเดิม ม.6 ผ่านระบบ TCAS) และ(วุฒิเดิม ปวช. – ปวส.) ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 02-665–3777 ต่อ 6304 –9