ข่าวสารคณะ

กำหนดการพิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน วันไหว้ครูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อให้ลูกศิษย์ได้รำลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามต่อไป

ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

*ขอเรียนเชิญทุกสาขาเข้าประกวดพานไหว้ครู วางพานประกวดได้ตั้งแต่ 08.3o น. เป็นต้นไป

ประเภทรางวัลการประกวดพาน ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ (๑ รางวัล) ๑,๐๐๐บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (๑ รางวัล) ๘๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (๑ รางวัล) ๕๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) ๖๐๐ บาท


🙏ขออภัยหากเกิดการแจ้งล่าช้า🙏