ข่าวกิจกรรมคณะ

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ครบรอบ 71 ปี ประจำปี 2562

เนื่องด้วยวันที่ 8 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ในโอกาสครบรอบ 71 ปี ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่และนักศึกษาโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในงานมีการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล พร้อมถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จากวัดนรนาถสุนทริการามจำนวน 9 รูป  ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562