ข่าวสารคณะ

รับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร รับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566