ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติระบบสารสนเทศเพื่องานวิศวกรรม

คณะครุศาสตร์กรรม ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติระบบสารสนเทศเพื่องานวิศวกรรม

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 โทร.02-665-3777 ต่อ 7151, 7153