ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัตนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์กรรม ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัตนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อการศึกษา

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 โทร.02-665-3777 ต่อ 7151, 7153