ขอร่วมแสดงความยินดีแก่นายเปลี่ยน ภูคะฮาต

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำในสังกัด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเสนอชื่อ นายเปลี่ยน ภูคะฮาต ตำแหน่งช่างไม้ […]

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2555

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประจำปี 2555

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประจำปี 2555 ให้มาสอบคัดเลือก […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอร่วมแสดงความยินดี ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่น, ข้าราชการลูกจ้างดีเด่น

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่น, ข้าราชการลูกจ้างดีเด่น […]

ขยายเวลาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควต้า)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา […]

โครงการความร่วมมือการทางวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ สถานศึกษาอาชีวศึกษา

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ผศ.ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา […]