ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบTCas สำหรับนักศึกษา ม. 6

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระบบTCas สำหรับนักศึกษา ม. […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโควตา รอบ2 (คุณวุฒิเดิม ระดับ ปวช. – ปวส) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โควตา รอบ2 (คุณวุฒิเดิม […]

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระดับปริญญาตรี ให้มาติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) และหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ ได้ที่งานทะเบียน […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคน […]

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี (TCAS วุฒิ ม. 6 ในการสมัคร)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดและกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ […]