ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการผลิตงานด้านอุตสาหกรรม 4.0

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการผลิตงานด้านอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต […]

ประกาศแจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 60 ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้มาดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 60 ที่สำเร็จการศึกษา […]

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ […]

กำหนดฝึกซ้อมย่อยพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี […]