ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ […]

กำหนดฝึกซ้อมย่อยพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี […]

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู วันที่ […]