ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระดับปริญญาตรี ให้มาติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) และหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ ได้ที่งานทะเบียน […]

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ระบบโควตา รอบ 2 (รับวุฒิ ปวช. – ปวส.)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 66-69

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

*ขั้นตอนการขอรับใบประกอบวิชาชีพ (ก.ค.)* รอบที่ 69 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคน […]

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี (TCAS วุฒิ ม. 6 ในการสมัคร)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดและกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ […]