ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 71

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

*ขั้นตอนการขอรับใบประกอบวิชาชีพ (ก.ค.)* รอบที่ 71 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” […]

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2561 รายละเอียดประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี […]

ประกาศให้นักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งให้นักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ให้นักศึกษาเข้าประเมิน 2 หัวข้อ […]

รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 21-22 […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตา (ปวช.,ปวส.) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตา (ปวช.,ปวส.) รอบ 2 […]