ประกาศให้นักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งให้นักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ให้นักศึกษาเข้าประเมิน 2 หัวข้อ […]

รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 21-22 […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตา (ปวช.,ปวส.) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตา (ปวช.,ปวส.) รอบ 2 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบTCas สำหรับนักศึกษา ม. 6

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระบบTCas สำหรับนักศึกษา ม. […]