ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 65

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

*ขั้นตอนการขอรับใบประกอบวิชาชีพ (ก.ค.)* รอบที่ 65 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” […]

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการผลิตงานด้านอุตสาหกรรม 4.0

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการผลิตงานด้านอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต […]

ประกาศแจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 60 ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้มาดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 60 ที่สำเร็จการศึกษา […]

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา (ใช้วุฒิ ปวช. – ปวส. ในการสมัคร)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]