กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ […]

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

ประกาศเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา […]

ประกาศกำหนดการวัดตัวตัดชุดและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการวัดตัวตัดชุดและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง (ใช้วุฒิ ปวช. ปวส. สมัคร) ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง (ใช้วุฒิ ปวช. […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 72

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

*ขั้นตอนการขอรับใบประกอบวิชาชีพ (ก.ค.)* รอบที่ 72 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” […]