โครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ลุงยวง […]

งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 32 […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์ “นักศึกษารางวัลพระราชทาน”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” […]

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ด้วยสโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ที่ดี ความเป็นสิริมงคล […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย […]