คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหารของคณะ […]

ทีม “ครูช่างเทเวศร์ “ คว้ารางวัล อันดับที่ 1 “พัฒนาทีมยอดเยี่ยม” ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการแข่งขัน Honda […]

การวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2561 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา […]