ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการผลิตงานด้านอุตสาหกรรม 4.0

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการผลิตงานด้านอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต […]

ประกาศแจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 60 ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้มาดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 60 ที่สำเร็จการศึกษา […]

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา (ใช้วุฒิ ปวช. – ปวส. ในการสมัคร)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]

โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2561 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา […]