กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดย […]

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

ประกาศเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา […]