ข่าวสารคณะ

ประกาศกำหนดการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าเทอมผ่อนผัน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าเทอมผ่อนผัน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ให้นักศึกษาที่ผ่อนผันชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยนักศึกษาสามารถเข้าระบบทะเบียนออนไลน์ เพื่อปริ้นใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน แล้วนำไปชำระเงินผ่าน 7-11 หรือธนาคารกรุงเทพ ได้ดังนี้

  • งวดที่ 1-3 พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 มกราคม 2564
  • ทุกงวด พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2564