ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง (ใช้วุฒิ ปวช. ปวส. สมัคร) ประจำปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง (ใช้วุฒิ ปวช. ปวส. สมัคร) ประจำปีการศึกษา 2562

* ให้ผู้ที่มีรายชื่อตรวจสอบประกาศจากมหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด