ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการส่งเสริมทักษะอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เพื่อการประหยัดพลังงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยมีคุณวีรสิทธิ์ เทียนสถิตย์กุล (บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด) และ อ.ประมวล รอนยุทธ (วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร) เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมยานยนต์ ด้านเทคโนโลยี(ดิจิทัล) ให้แก่นักศึกษา ฝึกการทำงานเป็นทีม โดยนำความรู้ไปประยุกต์กับการสร้างรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Shell Eco-Marathon Asia 2018 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562