ข่าวสารคณะ

รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อได้ที่ ID LINE : rungkoys