ข่าวกิจกรรมคณะ

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานกล่าวให้โอวาทต้อนรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา มีคุณณัฐพิสิษฐ์ มิงอินทร์ ผู้จัดการบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด และคุณมาโนช ดารากร ณอยุธยา ผู้จัดการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการการสมัครงาน มีนักศึกษาเข้าร่วม 150 คน ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562