ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตา (ปวช.,ปวส.) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตา (ปวช.,ปวส.) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562