ข่าวสารคณะ

ประกาศขอพบนักศึกษาที่มียอดค้างชำระ ภาคการศึกษาที่ 2/2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศขอพบนักศึกษาที่มียอดค้างชำระ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยด่วน ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 (ก่อนเวลา 12.00 น.) หากนักศึกษาขาดการติดต่อ ทางคณะจะดำเนินการตามระเบียบฯ มหาวิทยาลัยต่อไป
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-6653777 ต่อ 7104,7103 (งานทะเบียน)