ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบTCas สำหรับนักศึกษา ม. 6

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระบบTCas สำหรับนักศึกษา ม. 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562