ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโควตา รอบ2 (คุณวุฒิเดิม ระดับ ปวช. – ปวส) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โควตา รอบ2 (คุณวุฒิเดิม ระดับ ปวช. – ปวส) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562