ข่าวสารคณะ

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี (TCAS วุฒิ ม. 6 ในการสมัคร)

คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดและกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี (TCAS วุฒิ ม. 6 ในการสมัคร) ดังนี้