ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคน เข้าตรวจสอบรหัสนักศึกษาและขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ  http://reg.rmutp.ac.th/ ในวันที่ 29 พ.ย. 2561