ข่าวกิจกรรมคณะ

ทีม “ครูช่างเทเวศร์ “ คว้ารางวัล อันดับที่ 1 “พัฒนาทีมยอดเยี่ยม” ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการแข่งขัน Honda Econo Mileage Challenge ปีที่ 21 ประจำปี 2561 นำทีมโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.วุฒิชัย เหมาะใจ  อาจารย์ประจำสาขา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่

  • นายอนุวัฒน์ เหลาเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  • นายพีรพล บุญเฉย นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  • นายจีรพัส พลอยเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
  • นายอนุวัฒน์ แสงเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ในนามทีม “ครูช่างเทเวศร์ “ ได้คว้ารางวัล อันดับที่ 1 “พัฒนาทีมยอดเยี่ยม” ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา โดยมีแนวความคิดของการประหยัดพลังงาน “น้ำมัน 1 ลิตร จะสามารถวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน” มีเป้าหมายให้ทุกคนได้สนุกสนานไปกับการประดิษฐ์ คิดค้น ทดสอบ ทดลอง พร้อมกับคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ณ สนามแข่งขันระดับโลก ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561