ข่าวสารคณะ

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)