ข่าวสารคณะ

ประกาศถึงนักศึกษาที่มียอดค้างชำระ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

งานทะเบียนประกาศด่วน แจ้งถึงนักศึกษาที่มียอดค้างชำระ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ให้ติดต่อ งานทะเบียน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 (ก่อนเวลา 16.00 น.)

ณ ห้องงานทะเบียน ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม