ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์ “นักศึกษารางวัลพระราชทาน”

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์
ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล
“นักศึกษารางวัลพระราชทาน”
ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐