ข่าวสารคณะ

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS 5 , ผู้สมัครที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน และ รอบรับตรงรอบที่ 2

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศขยายรับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS 5 , ผู้สมัครที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน และ รอบรับตรงรอบที่ 2 ถึงวันที่ 29 มิถุยายน 2561

หากมีข้อสงสัยในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  โทร . 02-6653777  ต่อ  7103, 7104