ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (วุฒิ ปวช.-ปวส)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. – ปวส)