ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบริจาคเก้าอี้เลคเชอร์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้บริจาคเก้าอี้เลคเชอร์ ให้แก่วัดเทพพล เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และวัดสามง่าม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อนำไปใช้ในกิจการของศูนย์การเรียนและการให้บริการจัดการศึกษาเด็ก เยาวชน สามเณร พระภิกษุ และประชาชนทั่วไป ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561