ข่าวสารคณะ

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

คณะครุศาสตร์มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2560
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 โทร.02-665-3777 ต่อ 7151, 7153