ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประเภทรับตรง

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช.และปวส.