ข่าวสารคณะ

กำหนดตรวจโรคและเอกซเรย์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดตรวจโรคและเอกซเรย์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น.