ข่าวสารคณะ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ
ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น.(นักศึกษาลงทะเบียนเวลา 06.30 – 07.30 น.)
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร
และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรือง “บัณฑิตแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ” เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติตนเองต่อไป พร้อมกับกิจกรรมตลอดทั้งวันในงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-6653777 ต่อ 6964,6053