ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือก การประกวดผลงานเพื่อความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิฐ์และนวัตกรรม หัวข้อ “Technology for society”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรมม ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงานเพื่อความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิฐ์และนวัตกรรม หัวข้อ “Technology for society”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
1.ทีม Canal bin จากโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
2.ทีม ฤทธิยะเป็นหนึ่งใจเดียว จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
3.ทีม อิเล็ก 2 จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
4.ทีม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จากวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ระดับอุดมศึกษา
1.ทีม การพัฒนาระบบเครื่องรดน้ำต้นไม้ผ่านระบบ Web browser จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกให้นำชิ้นงานที่สร้างขึ้น แสดงผลงานและนำเสนอผลงานในรอบตัดสิน
ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 084-6807894 ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ