ข่าวสารคณะ

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์

คณะครุศาสตร์มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 29 รายการ ราคากลางทั้งสิ้น 59,360 บาท
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 โทร.02-665-3777 ต่อ 7151, 7153