ประกาศแจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา ฤดูร้อน/2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งกำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา ฤดูร้อน/2559

ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  • กรุณาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน