ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถตู้โดยสารส่วนกลาง

คณะครุศาสตร์ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถตู้โดยสารส่วนกลาง ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 โทร.02-665-3777 ต่อ 7151, 7153