ข่าวสารคณะ

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

คณะครุศาสตร์มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 12 รายการ ราคากลางทั้งสิ้น 31,600 บาท
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 โทร.02-665-3777 ต่อ 7151, 7153