ข่าวกิจกรรมคณะ

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่’2556


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่’2556 โดย ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และรองคณบดีทุกฝ่าย ร่วมรับประทานอาหารกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยคณบดีได้ร่วมร้องเพลง และจับสลากของขวัญ ณ ดาดฟ้าอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2555