ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมงาน “ของขวัญปีใหม่ 56 และของรักของหวง ครั้งที่ 2”และการประกวด Mr.& Miss RMUTP 2013, Seeson Award 2013

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมงาน “ของขวัญปีใหม่ 56 และของรักของหวง ครั้งที่ 2”และการประกวด Mr.& Miss RMUTP 2013, Seeson Award 2013 ซึ่่งงาน “ของขวัญปีใหม่ 56 และของรักของหวง ครั้งที่2” ทางคณะได้มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก อาหารและขนมอร่อย และในส่วนของการประกวด Mr.& Miss RMUTP 2013 ภายใต้ Concept : ASEAN หนุ่มสาว มทร.พระนคร ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน นางสาวลลทริยา วิชาสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ณ สนามบาสเกตบอล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ.2555