ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช 2554


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติแด่ นายประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2554 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มยินดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
นายประเสริฐ กลิ่นชู

  • ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา)
  • เกิดเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2499 อายุ 56 ปี
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชนที่มีนักศึกษามากที่สุดในประเทศไทย
  • อุปนายกกลุ่มภาคกลางของสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
  • ประธานสโมสรวอลเลย์บอลลีกชลบุรี ฯลฯ