ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการครุศาสตร์ฯสามัคคีกีฬาสีร่วมต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2555


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการครุศาสตร์ฯ สามัคคีกีฬาร่วมต้ามยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2555 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ (โครงการนอกสถานที่ตั้ง) โดยมีผศ.ดร.วิหาร ดีปัญญา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬา โดยในงานมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล, กีฬาพื้นบ้าน อาทิ กีฬาวิ่งเปรี้ยว ตะเกียบปิงปอง เป็นต้น และประกวดกองเชียร โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสามัคคีและสนุกสนาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555