ข่าวกิจกรรมคณะ

งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2555


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 “สัมพันธ์จากใจ สายใยครุศาสตร์” โดยมีผศ.ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธาน ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.เริงศักดิ์ มานะสุนทร และอาจารย์บุญยัง อิ่มตา ในงานได้มีการจัดแสดงมุทิตาจิต และแสดงความยินดีในโอกาศเกษียณอายุราชการ มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมงานกันอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม